O nas

Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy zajmują się pracą naukową i odtwórstwem historycznym oraz promocją historii regionu w zakresie m.in. okresu zwanym Zimną Wojną. W 2015 roku połączyliśmy siły i zorganizowaliśmy po raz pierwszy Zlot Zimnowojenny, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, turystów i mediów. W 2016 roku powtórzyliśmy tę imprezę z jeszcze większym sukcesem.


Kontynuujemy naszą działalność także we współpracy z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, obsługując i promując Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, czego przejawem jest m.in. niniejszy portal. Chcemy tu zamieszczać wszelkie materiały dotyczące schronu T7 i całego kompleksu, w którym przez 20 lat stacjonowały wojska radzieckie i przechowywano, niezgodnie z obowiązującymi konwencjami, broń atomową.

Tu znajdziecie bardziej i mniej oficjalne materiały z życia Podborska, opracowania popularnonaukowe, zdjęcia i tłumaczenia. Zachęcamy do przyłączania się i aktywności na naszym Facebooku.

Robert Dziemba, Łukasz Gładysiak, Rafał Semołonik

Na zdjęciu - podczas jednej z narad w Starostwie Powiatowym - dyskutujemy nad scenariuszem Zlotu Zimnowojennego...

Nasz Facebook

PARTNERZY ZLOTU ZIMNOWOJENNEGO